รู้หรือไม่ การวิเคราะห์ Forex นั้น มีกี่ประเภท?

การวิเคราะห์ Forex

รู้หรือไม่ การวิเคราะห์ Forex นั้น มีกี่ประเภท? รู้หรือไม่การเทรด Forex นั้น มีกี่ประเภท? เทรดเดอร์หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้ว เขาคือเทรดเดอร์ประเภทใดในตลาด Forex แต่ก่อนที่จะเราจะพาไปทำความเข้าใจว่าคุณคือเทรดเดอร์ประเภทใด เรามาเรียนรู้กันก่อนดีกว่าว่าการเทรด Forex นั้น มีกี่ประเภท? แต่ละประเภทมีความหมายว่าอย่างไร? การเทรดอยู่สองประเภทที่เป็นพื้นฐานในการเทรดฟอเร็กซ์ มีดังต่อไปนี้

1. การเทรดการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน คือ การที่เรามองหาทิศทางทางการตลาดผ่านทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งมันจะมีผลต่อ อุปสงค์ และ อุปทาน หรือเราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คุณนั้นได้มองไปที่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศว่าประเทศไหนจะมีระบบเศรษฐกิจหรือสังคมที่ดีกว่า และ ประเทศไหนที่เกิดภาวะย่ำแย่จนถึงขั้นวิกฤต ความคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์แบบนี้ มันคือ ถ้า เศรษฐกิจของประเทศนั้นมีความที่กราฟเป็นไปได้สวยหรือค่าเงินหรือเศรษฐกิจดีก็จะทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นดีขึ้นด้วเพราะว่าประเทศไหนที่มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ประเทศอื่นก็จะทำให้ ความน่าเชื่อถือของประเทศเหล่านั้นดีขึ้นตามๆกันและมีค่าเงนมีมากกว่า

ตัวอย่าง เงินดอลลาร์สหรัฐฯกำลังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเนื่องจากเศรษฐกิจ เช่นนี้ อัตราดอกเบี้ยในประเทศก็ต้องสูงขึ้นด้วยเช่นกันเพื่อที่จะทำให้รัฐบาลสามารถควบคุมสานะเงินเฟ้อได้และมูลค่าของตัวเองินดอลลาร์นั้นก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แฃะนี่จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

แนวคิดการที่เราวเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์โดยใช้จนถึงปัจจัย ที่เป็ฯแนวคิดที่มีความคิดมุ่งวิเคราะห์ปัจจัยเป็นตัวกำหนด อัตราผลตอบแทนความเสี่ยงในการลงทุน และมูลค่าหลักทรัพย์ที่ได้ทำการถือครองซึ่งปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านภาวะอุตสหกรมม และปัจจัยภาวะทางสังคม ดังนั้น ดารคิดวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยปัจจัยพื้นฐาน หรือเรียกง่ายๆ ว่า การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จึงเป็นการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษัท เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดในการกำหนดมูลค่าที่แท้จริงในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis)

การวิเคราะห์เศรษฐกิจจะเป็นการวเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มภาวะของเศรษฐกิจในอนาคตที่จะมีทั้งแนวโน้วระยาะยาวและระยะสั้น ทั้งเศรษฐกิจของประเทศและของโลก

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis)

จะเป็นการวเคราะห์ วงจรอุตสาหกรรม (Industry Life Cycle)จะเป็นสภาพการแข่งขันในอุตสหรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมก็คาดว่าจะมีแนวโน้วอัตราการเจริญเติบโตอย่างน่าสงสัย  ซึ่งล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลายอย่างเข้าด้วยกัน

การวิเคราะห์บริษัท (Company Analysis)

นั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการที่จะนำมาวิเคราะห์ด้วยการนำปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะทำการคัดเลือกบริษัทที่ควนจะทำการลงทุนด้วย โดยจะเน้นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

 

2. การวิเคราะห์โดยการใช้ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis)

การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้น จะเป็นการศึกษาทิศทางของราคา หรือเรียกอีกอย่างว่า การวิเคราะห์ เพื่อหาแนวคิด กราฟ ก็คือ เราสามารถ ใช้ทิศทางในการเคลื่นไหวในอดีตที่แล้ว และพื้นฐานของพฤติกรรมของเจ้าตัวราคา มาตัดสินว่าราคานั้นจะไปนทิศทางใดมีแนวโน้มขึ้นหรือลง โดยการดูกราฟนั้นจะทำใหคุณบอกทิศทางหรือรูปแบบของกราฟซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถดูเทรนหรือแนวโน้มได้ง่ายขึ้นซึ่งมันสามารถช่วยหาโอกาสดีๆในการเทรดที่ลงตัวได้ดีได้

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ทำให้กราฟนั้นเกิดการผันผวนหรือมีการเคลื่อนที่อย่างมากการเรียนรู้การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานคือ เทรน หลายคนชอบพูดว่า เทรนเป็นเพื่อนคุณ เพราะคุณสามารถทำกำไรได้เมื่อคุณมองกราฟออกแล้วหาเทรนนั้นจนเจอและเทรนไปในทิศทางเดียวกันไม่มีการสวนขึ้นลงอย่างใดอย่างหนึ่ง การวิเคราะห์กราฟโดยพื้นฐานจะช่วยให้คุณหาเทรนได้เมื่อมันเริ่มที่จะก่อเทรน ดังนั้นคุณก็จะมีโอกาสที่จะทำกำไรได้สูงเช่นกัน แต่ก่อนที่คุณจะเลือกที่จะทำการเทรดนั้นคุณต้องมองเทรนให้ออกและระวังการวกตัวกลับของเทรนบางช่วงที่จะทำให้คุณนั้นเสียกำไรไปได้

เทรดเดอร์หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าเขาคือนักวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิคหรือไม่ ผมมีวิธีมาเช็คครับ

  • เทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟราคาด้วย Price Action (พฤติกรรมราคา)
  • เทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟราคาด้วย Indicator (อินดิเคเตอร์)
  • เทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟราคาด้วย Price Pattern (รูปแบบราคา)
  • เทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟราคาด้วย Candlestick Chart (กราฟแท่งเทียน)
  • เทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟราคาด้วย Trend Line (เทรนไลน์)
  • เทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟราคาด้วย สถิติ
  • เทรดเดอร์ที่ซื้อขาย Forex ด้วย EA

หากคุณวิเคราะห์กราฟราคาด้วยวิธีเหล่านี้ หมายความว่า คุณคือนักวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis)