ข่าว Forex สำคัญมาก รู้ไว้ยังไงก็ได้เปรียบ

ข่าว Forex

ข่าว Forex สำคัญมาก รู้ไว้ยังไงก็ได้เปรียบ บางคนอาจจะสงสัยว่าสำคัญอย่างไร? โดยข่าวในตลาดแห่งนี้จะสามารถช่วยในวิเคราะห์เรื่องของปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลชี้วัดทางเศรษฐกิจ ของประเทศที่เราลงทุนได้ ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางด้านข่าวของประเทศนั้นๆ มันจะเป็นการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อค่าเงิน อีกทั้งจะช่วยให้สามารถทำการตีความรายงานทางสถิติและข้อมูลชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นหลัก บางครั้ง ข่าวและรายงานทางเศรษฐกิจจำนวนมากที่ประกาศออกมาในแต่ละวัน จะช่วยทำให้เราเกิดการคาดการณ์ในการที่จะลงทุนล่วงหน้า และทำให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราควรที่จะลงทุนแบบไหนที่มันจะมีโอกาสได้กำไรและแบบไหนที่มีโอกาสขาดทุน ลองมาดูข่าวที่ส่งผลในเรื่องของการเทรดค่าสกุลในตลาด Forex กันเถอะ

ข่าว Forex สำคัญมาก รู้ไว้ยังไงก็ได้เปรียบ

1. ข่าวประกาศจากธนาคารกลาง

เนื่องจากธนาคารกลาง นั้นมีความสำคัญในการที่จะจัดการกับการเงินของประเทศ นโยบายที่ธนาคารใช้จึงมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน โดยที่ธนาคารกลางอาจลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารกลางมีวัตถุประสงค์ที่จะชะลออัตราเงินเฟ้อลง จะต้องมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดการใช้จ่าย โดยที่ธนาคารกลางมักที่จะมีนโยบาย การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งแต่ละช่วงจะเป็นอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่านโยบายจะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อหรือการเติบโตมากกว่า ซึ่งนโยบายที่ชอบควบคุมอัตราเงินเฟ้อมักจะทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ขณะที่ปกติแล้ว นโยบายที่ชอบกระตุ้นเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยกำลังจะลดลง ด้วยซึ่งส่งผลต่อค่าเงินของประเทศนั้นๆ เช่นกัน

2. ข่าวอัตราเงินเฟ้อ

ตัวเลขดัชนีชี้วัดราคาสินค้าและบริการในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ใช้ภาษาง่ายๆคือ สินค้ามีราคาแพงขึ้น ดังนั้นเมื่อ อัตราเงินเฟ้อ มากราคาสินค้าและบริการก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงใดและมีผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานและอุปสงค์ด้านสกุลเงิน ด้วย ซึ่ง อัตราเงินเฟ้อ สะท้อนต้นทุนค่าครองชีพ ของแรงงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ผู้ประกอบการจะใช้ อัตราเงินเฟ้อเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาปรับขึ้น ค่าจ้างให้แรงงาน เพื่อให้แรงงานมีรายได้เพียงพอกับ ต้นทุนค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น หากอัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการก็จะปรับค่าจ้างขึ้นให้เช่นกัน ข้อมูลชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญได้แก่

  • ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้ในการประเมินสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในช่วงที่รายงาน GDP ยังแสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ
  • ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คือ ตัวชี้วัดสินค้าและบริการที่กำหนดโดยแสดงเป็นดัชนี แสดงว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดและกระทบต่อเงินเฟ้ออย่างไร
  • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) คือ การเปลี่ยนแปลงด้านราคาที่ผู้ผลิตได้รับและทำให้สามารถประเมินได้ว่าราคาของระดับผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบมากเพียงใด
  • ระดับการจ้างงานจะกระทบต่อค่าเงินโดยตรงเนื่องจากจะกระทบต่อการใช้จ่ายในปัจจุบันและในอนาคต เชื่อกันว่าการที่การว่างงานเพิ่มขึ้นแสดงว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างชะลอ นั่นเอง

3. ข่าวตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ

จะสามารถที่จะใช้ในการที่จะทำการประเมินแนวโน้มในการจ้างงานโดย ยกเว้นหน่วยราชการ องค์กรที่แสวงหาผลกำไร ดังนั้นจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่าข่าวเศรษฐกิจและการเงิน สำคัญมากต่อการเทรดใน Forex เพราะว่ามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด จะถูก จำกัด ให้เป็นเวลาหลายชั่วโมง ซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะการเทรดในระยะสั้นนั่นเอง เพราะว่าข่าว Forex ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ในเศรษฐกิจการเงิน จะส่งผลต่อตลาดสกุลเงินทั่วโลกและมีผลกระทบโดยตรงต่อการบอกราคาของสกุลเงิน ดังนั้นในเรื่องของการติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงในโลก Forex นั้นช่วยได้มากและทำให้การเทรดของเรามีโอกาสในการที่จะได้กำไรมากกว่าขาดทุนอีกด้วย และที่สำคัญคุณไม่ควรเสี่ยงในการที่จะเทรดสวนกระแสข่าวเป็นอย่างยิ่ง