Bitcoin คืออะไร สกุลเงินดิจิทัลของโลกยุคใหม่

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

เป้าหมายของคอร์สเรียน

เข้าใจ Bitcoin
เข้าใจประวัติของ Bitcoin
เข้าใจว่า Bitcoin และ Forex เกี่ยวของกันอย่างไร
เข้าใจว่าหากอยากมี Bitcoin เก็บไว้ต้องมีอะไรบ้าง

ผู้สอน


นาย ปฏิภาณ

นาย ปฏิภาณ

  • เทรดเดอร์ในตลาด Forex มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • เทรดเดอร์ที่ชื่นชอบการวิเคราะห์กราฟด้วยปัจจัยทางเทคนิค

โฆษณา