[Forex News] รวมข่าว Forex ที่ต้องรู้! Non-Farm, Uemployment Rate และอื่นๆ

Forex News รวมข่าว Forex ที่ต้องรู้! Non-Farm (นอนฟาร์ม), ข่าว Unemployment Rate, ข่าว GDP (Gross Domestic Product), ข่าว Trade Balance (ดุลการค้า), ข่าว Retail Sales (ยอดค้าปลีก), ข่าว Unemployment Claims, ข่าว Producer Price Index (PPI), ข่าว Consumer Price Index (CPI), ข่าว FOMC (Federal Open Market Committee) ซึ่งข่าวเหล่านี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อกราฟราคาโดยตรง

 

ข่าว Non-Farm (นอนฟาร์ม)

Non-Farm (นอนฟาร์ม) เป็นข่าวที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากและเป็นขาวที่มีผลกระทบต่อสกุลเงินมาก ซึ่งโดยปกติแล้วข่าว Non-Farm (นอนฟาร์ม) เป็นข่าวที่มักจะประกาศในทุกสัปดาห์ของต้นเดือน มักจะประกาศวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แรกของเดือน โดยตัวเลขของข่าว Non-Farm (นอนฟาร์ม) เป็นตัวเลขของการจ้างงานของคนในธุรกิจต่างๆ

หากตัวเลขที่ประกาศออกมามีค่า สูงกว่า ค่าที่คาดการณ์ ถือว่าเป็นข่าวดี เพราะมีสาเหตุจาก มีการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น มีการจ้างงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินนั้นเป็นบวก

หากตัวเลขที่ประกาศออกมามีค่า น้อยกว่า ค่าที่คาดการณ์ ถือว่าเป็นข่าวไม่ดี เพราะมีสาเหตุจาก มีการใช้จ่ายน้อย มีการจ้างงานน้อยลง ส่งผลให้สกุลเงินนั้นตกต่ำลง

แนะนำว่าช่วงที่มีข่าว Non-Farm(นอนฟาร์ม) โดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่หากยังไม่มั่นใจในตัวเอง ให้งดซื้อขายไปก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ข่าว Unemployment Rate

ข่าว Uemployment Rate ปกติแล้วข่าวนี้เป็นข่าวที่มักจะประกาศในวันเดียวกับข่าว Non-Fram (นอนฟาร์ม) เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงอัตราการว่างงาน

ถ้าหากว่าตัวเลขที่ออกมา มีค่ามาก หมายถึงมีอัตราการว่างงานสูง ถือว่าไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้สกุลเงินนั้นปรับตัวลง

ถ้าหากว่าตัวเลขที่ออกมา มีค่าน้อย หมายถึงมีอัตราการว่างงานต่ำ ถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้สกุลเงินนั้นปรับตัวขึ้น

 

ข่าว GDP (Gross Domestic Product)

ข่าว GDP (Gross Domestic Product) เป็นข่าวที่บ่งบอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยข่าว GDP (Gross Domestic Product) จะใช้มูลค่าทางการเงินของสินค้าและบริการเป็นตัวชี้วัด

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา สูง หมายความว่า เศรษฐกิจดี ส่งผลให้สกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้น

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ต่ำ หมายความว่า เศรษฐกิจไม่ดี ส่งผลให้สกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวลง

 

ข่าว Trade Balance (ดุลการค้า)

ข่าว Trade Balance (ดุลการค้า) เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความแตกต่างสัดส่วนของการนำเข้าและส่งออก ของสินค้าและบริการ

ถ้าหากว่าตัวเลขที่ออกมา สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หมายถึง มีการส่งออกมากกว่าการนำเข้า ดุลการค้าจะเป็นบวก ส่งผลให้สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

ถ้าหากว่าตัวเลขที่ออกมา ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ หมายถึง มีการนำเข้ามากกว่าการส่งออก ดุลการค้าจะเป็นลบ ส่งผลให้สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวต่ำลง

 

ข่าว Retail Sales (ยอดค้าปลีก)

ข่าว Retail Sales (ยอดค้าปลีก) เป็นตัวเลขที่บ่งบอกการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยวัดจากยอดขายของการค้าปลีก โดยปกติแล้ว ข่าว Retail Sales (ยอดค้าปลีก) มักจะประกาศในช่วงวันที่ 13 ของเดือนหรือช่วงเดือน

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา สูง หมายความว่า มีการค้าปลีกสูงขึ้น เศรษกิจดี ส่งผลให้สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ต่ำ หมายความว่า มีการค้าปลีกต่ำลง เศรษกิจไม่ดี ส่งผลให้สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวต่ำลง

ข่าว Unemployment Claims

ข่าว Unemployment Claims เป็นข่าวที่แสดงถึงตัวเลขผู้ที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน โดยทั่วไปแล้ว ข่าว Unemployment Claims มักจะประกาศออกมาในทุกวันพฤหัสบดี

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา สูง หมายความว่า มีคนว่างงานมากขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวต่ำลง

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ต่ำ หมายความว่า มีคนว่างงานน้อยลง ส่งผลให้สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

 

ข่าว Producer Price Index (PPI)

Producer Price Index (PPI) เป็นข่าวที่แสดงถึงดัชนีราคาผู้ผลิต เป็นเสมือนตัววัดราคาของสินค้าในการค้าส่ง

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา สูง คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ต่ำ คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวต่ำลง

 

ข่าว Consumer Price Index (CPI)

Consumer Price Index (CPI) เป็นข่าวที่แสดงถึงดัชนีราคาผู้บริโภค ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจำ

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา สูง คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ต่ำ คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวต่ำลง

 

ข่าว FOMC (Federal Open Market Committee)

ข่าว FOMC (Federal Open Market Committee) เป็นข่าวการประชุมครั้งสำคัญของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐหรือ Fed ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มักจะส่งผลต่อสกุลเงินอย่างรุนแรง มักส่งผลให้สกุลเงินแกว่งตัวมากกว่าปกติ

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา สูง คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ต่ำ คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวต่ำลง