TF M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN คืออะไร? Time Frame

TF M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN คืออะไร? คงเป็นที่ค้างคาใจสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หลายคน เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนที่เพิ่งเข้ามาในตลาด Forex อาจจะพบเห็นคำศัพท์หลายนี้บนหน้าเว็บไซต์ต่างๆ จึงอดสงสัยไม่ได้ว่าคำศัพท์เหล่านี้คืออะไร ในบทความนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักคำศัพท์เหล่านี้ พร้อมทำความเข้าใจว่า TF M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN คืออะไร และอะไรคือ Time Frame ที่เหมาะสมในการเทรด Forex

 

Time Frame หรือ TF คืออะไร

Time หมายความว่า “เวลา”
Frame หมายความว่า “กรอบ”
Time Frame จึงมีความหมายว่า “กรอบเวลา” Time Frame มีชื่อย่อว่า TF

ซึ่ง Time Frame หรือ TF ในตลาด Forex บนโปรแกรม MetaTrader 4 และโปรแกรม MetaTrader 5 ประกอบด้วย M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN ซึ่งแต่ละ Time Frame มีที่มาดังนี้

M       ย่อมาจาก    Minute    แปลว่า     นาที
H       ย่อมาจาก    Hour       แปลว่า     ชั่วโมง
D       ย่อมาจาก    Day        แปลว่า     วัน
W      ย่อมาจาก    Week      แปลว่า     อาทิตย์
MN    ย่อมาจาก    Month     แปลว่า     เดือน

 

M1 หมายถึง กรอบเวลาภายใน 1 นาที

กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้ จะแสดงค่าภายในระยะเวลา 1 นาทีเท่านั้น เมื่อสิ้นสุด 1 นาทีจะขึ้นกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป

 

M5 หมายถึง กรอบเวลาภายใน 5 นาที

กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงค่าภายในระยะเวลา 5 นาทีเท่านั้น เมื่อสิ้นสุด 5 นาทีจะขึ้นกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป

 

M15 หมายถึง กรอบเวลาภายใน 15 นาที

กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงค่าภายในระยะเวลา 15 นาทีเท่านั้น เมื่อสิ้นสุด 15 นาทีจะขึ้นกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป

 

M30 หมายถึง กรอบเวลาภายใน 30 นาที

กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงค่าภายในระยะเวลา 30 นาทีเท่านั้น เมื่อสิ้นสุด 30 นาทีจะขึ้นกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป

 

H1 หมายถึง กรอบเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงค่าภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุด 1 ชั่วโมงจะขึ้นกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป

 

H4 หมายถึง กรอบเวลาภายใน 4 ชั่วโมง

กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงค่าภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้น เมื่อสิ้นสุด 4 ชั่วโมงจะขึ้นกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป

 

D1 หมายถึง กรอบเวลาภายใน 1 วัน

กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงค่าภายในระยะเวลา 1 วันเท่านั้น เมื่อสิ้นสุด 1 วันจะขึ้นกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป

 

W1 หมายถึง กรอบเวลาภายใน 1 สัปดาห์

กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงค่าภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ เท่านั้น เมื่อสิ้นสุด 1 สัปดาห์จะขึ้นกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป

 

MN หมายถึง กรอบเวลาภายใน 1 เดือน

กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงค่าภายในระยะเวลา 1 เดือนเท่านั้น เมื่อสิ้นสุด 1 เดือนจะขึ้นกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป